Skip to Content

Amit a kegyelem végez el

Amit a kegyelem végez el:

Az egyik fiú, aki nagy bűnöket követett el, de már megtért, és megértette Isten szeretetét, odabent a „misszión” (amikor munkatársunk az igehirdetést kezdte volna) egy Igére kérdezett rá a Bibliából. Az Ige ítéletről szólt. (Ezékiel 15.) „Hogyan kell ezt érteni?”

S Roland, ezen az Igén elkezdve, hirdette nekik Isten kegyelmét. Azt, amit értünk Jézusban megtett, hogy a mi bűneinket mind elhordozta, hogy az ítéletet helyettünk odafenn a kereszten elvállalta, megfizette mindannak az árát, amit mi követtünk el. S egy teljesen új igehirdetés bontakozott ki e beszélgetésből, mint amivel munkatársunk készült – s ebben az igehirdetésben az Úr Jézus mutatkozott be ott mindenki előtt.

Ahogy a végére jutottak, egy másik fiú megszólalt. Ez volt a kegyelem, amiről beszéltél? Igen. Ez az, amit Jézus tett és akar adni? Igen. Akkor – s felállt ott a többiek között – nekem kell ez a kegyelem! Én ezt el akarom fogadni. S a többiek is mind felálltak, kinyújtották kezüket felé, és imádkoztak vele együtt, amint szívből átadta az életét az Úr Jézusnak, és befogadta Őt, mint élete Urát.

Egy másik fiatalember is megszólalt. Ő egy nagysúlyú bűncselekmény miatt került be. Kigyúrt, hatalmas termetű, bűnözőként félelmetes – de már megtért fiú, akinek hatalmas mellizmai között, az egyik oldalon egy öklömnyi daganat feszült már hetek óta. Az orvosok csak vizsgálni tudták – összecsomósodott izomrost-gyulladás, amivel nem lehet mit kezdeni, mindig vizsgálni kell, nyomon kell követni, de nem tudnak rajta segíteni (mint mondták neki) – s ő pedig úgy tekintett rá, mint elkövetett bűncselekményének büntetésére. De most, amikor a kegyelem üzenetét hallgatta, felismert valamit. Hirtelen megkérdezte: „Akkor ezek szerint Jézus elhordozta az átkokat értünk és helyettünk?” Igen. Akkor ezek szerint Ő nem büntet minket a betegséggel, hanem elhordozta helyettünk azokat, amik ránk jönnek? Igen. Akkor… akkor nekem nem kell amiatt, amit elkövettem ezt viselnem? Nem kell – helyetted elhordozta Jézus. Akkor… - s felgyulladt a mennyei megértés a szívében – akkor imádkozunk érte, hogy ez tűnjön el a mellemből? Igen – imádkozzunk érte. S megtették. Ott, mindannyian, az egész „benti gyülekezet” – aki csak hitt. Roland még visszakérdezett: „Mi fog történni, ha imádkozunk érte?” S a hit válasza hangzott: „Meg fog gyógyulni.”

S a Megváltó, aki kegyelemből elhordozta ennek a fiúnak a bűneit is, (és mindenkiét!), megmutatta kegyelmét most, 2011 nyarán, ebben a börtönhelyiségben, a könyvtár előterében – és meggyógyította ezt a fiút. A daganat ott, helyben, azonnal teljesen eltűnt. Először nem érzett semmit. A helyére ment, leült, és próbálta feszítgetni a hátát, húzogatni a vállát – hogy érezze, ott van-e még. Aztán azt mondta: úgy érzi, mintha egyre kisebb lenne. Mintha oszlana szét. S kis idő múlva egyszerre megszólalt: „Gyerekek, ez teljesen eltűnt.” A többiek odasereglettek köré – elsőként Péter, aki 800 fekvőtámaszt hagyott el naponta az Úrért, hiszen az ő tenyerét (szétszakadt inait) is teljesen meggyógyította néhány hónapja az Úr Jézus, - és tapogatták őt. A daganat teljesen eltűnt. Mert Ő, Jézus, ilyen! Szeret, és meggyógyít.

 

Várjad az Urat, légy erős; bátorodjék szíved és várjad az Urat. (Zsolt 27,14)

dr. Kováts György

 

Ui:
Egy bíztatás: a 4D Újdimenzió dicsőítő együttes koncertjein mindig imádkozunk a betegekért. De amúgy, ha nem várnál a következő koncertig, istentiszteleteinken is minden alkalommal imádkozunk azokért, akik kérik. S hisszük, hogy Isten Igéje nem erőtlenült meg – Ő megígérte: „És aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik (megmenekül, helyreállítást nyer, meggyógyul, felépül, megsegítést nyer, kiszabadul, örök életet talál – mert a szódzó (görög kifejezés) ezt mind jelenti).”

(Az Istentiszteletekről bővebb információ: 06-1-322-0034, illetve a palanta [harmadik] enternet [dot] hu email címen)hir | by Dr. Radut