Skip to Content

Bábdarabjaink erkölcsi tartalma

                            Bábdarabjaink társadalmunkra gyakorolt hatása – mi a célunk?
                                                  Háttér-információ bábdarabjainkról

Egy olyan társadalomban, ahol a halál-kultusz jellemző – a csuklyából nem néznek ki a tizenévesek, lesunyt fejük, szemükbe lógó hajuk eltakarja őket előled … ahol a kicsik úgy érzik, hogy családjuk szegénységének az az oka, hogy „ők vannak”, „ha nem lennének, nem lenne ennyi baj és fizetnivaló”, s ezért lelkük (személyiségük, önértékelésük) mélységesen megsérül életük egy meghatározó szakaszában – egy olyan társadalomban, ahol a megfoganó kis csecsemők felét a kukába dobják, s ahol bizonytalan a felnövekvők jövője, és ezért sötét a jövőképük is – egy ilyen társadalomban, mint a miénk, kulcsfontosságú, hogy a gyermekek pozitív üzeneteket kapjanak.

A média szinte folyamatosan önti rájuk a szennyet, az önzést és az erőszakot. Bolondnak mondja őket, ha a tisztaságot és a hűséget akarnák választani. Elengedhetetlen, hogy egyértelmű legyen számukra a pozitív magatartási minta, hogy az legyen a követendő, ami épít, ami gyógyít, ami hosszú távon boldoggá teszi őket és környezetüket. Bábdarabjaink ezt a célt szolgálják.

Az alábbi bábdarabokat összesen már több, mint félmillió gyermek látta az elmúlt hét évben. Akik az első Palántás bábdarabokat látták (1994), mára már huszonévesek. Amit láttak gyermekkorukban, azóta sem felejtették el. Élethelyzeteikben vissza-visszaköszön az evangéliumi alternatíva. Mindig mérik, amit tesznek. A mennyei mérték ott marad a gyermek szívében, s elkíséri őt fiatal és felnőtt korában is – ha egyszer meglátta, meghallotta, megértette. Bábdarabjainkban ezzel találkozik.

Minden bábdarabunk az evangéliumot tárja a gyermekek elé, az ő nyelvükön, életkoruknak megfelelő képi kifejezési módokon.

Az alábbiakban, bábdarabjainkhoz felsoroljuk azokat az erkölcsi üzeneteket és gyakorlati élet- és viselkedési mintákat, amelyek a gyermekek gondolkodását és hozzáállását formálják, és társadalmilag hasznosulnak. Attól hasznos társadalmilag a bábdarab, hogy erkölcsi üzenete van, és segít a helyes magatartási minták elsajátításában a gyermekek számára, és segíti őket a társadalomba való helyes beilleszkedésben. (Az evangélium üzenete a társadalomra hasznos viselkedést és hozzáállást formálja ki a gyermekekben.)

Mottónk: „Neveld a gyermeket az ő útjának módja szerint, még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól.” (Példabeszédek könyve 22,6.)


KARÁCSONYI DARABOK:
2003 – Jóval győzd meg – Bp.

A főszereplőt baleset éri. Ez mindenkinek nehéz helyzet. Nem mindegy, hogyan viselkedünk a számunkra nehéz helyzetekben. A darab a helyes bibliai értékrendre vezet el. Van, aki nem jól használja az imádságot. Együttérzésre, szeretetre, helyes Istenképre és helyes imádságra van szükség az életünkben. A rossz kívánságok és átkozódás helyett az áldást, a szeretetet és a megbocsátást tanuljuk meg. Van lehetőség arra, hogy összebarátkozzunk azzal is, aki bántott minket korábban. Az első benyomás, tapasztalat, nagyon csalóka lehet. A külső sokszor félrevezet. Az átkozódás társadalmi szokása miatt (gyerekek közt is!) nagyon aktuális ez a darab.

2004 – Panov apó – OBM.

Tolsztoj klasszikus műve bábdarabban feldolgozva. Megértés – empátia – szeretet. Az önzetlenség, a könyörületesség és az adakozás üzenete. A kevésből is lehet adni másoknak. Ami rendelkezésemre áll, megosztom másokkal, mert szeretek. Ez által szerzünk barátokat. A darab helyes Isten-képre tanít, mert Isten irgalmasságáról beszél.

2005 – Karácsonyi új baba – OBM.

Életpárti bábdarab. Az önzetlen és helyes életszemléletre tanít. A családi kapcsolatok értékességéről, a befogadásról és a testvérek értékéről szól. Önzés helyett nagylelkűségre tanít. A befogadás kulcsfontosságú. Az újat, az ismeretlent, a kiszolgáltatottat be kell fogadni. Ennek mindig ára van. Le kell számolni saját önzésünkkel, az elutasítással és a kizárással.

2006 – Idegen lány – OBM.

A bevándorlók, idegenek befogadásáról szól. A szeretetről, az elfogadásról – a fenntartás nélküli elfogadásról. Ez persze nem természetes. A klikkesedés, kizárásosság, előítélet, és mások kirekesztése sokkal általánosabb. De az életben sokszor nem az a követendő, ami általános. A külsőségek alapján nem jó ítélkezni. Félrevezet. A belső értékek előrébbvalók. A hazugság, a lopás elnyeri jutalmát. Az evangélium megőriz attól, hogy helytelen útra lépjünk. A közösségi értékek – vagyon – védelme szükséges, és felelősséggel jár.

2007 – Ajándékozni öröm – OBM.

A családon belüli konfliktusok helyes megoldása. Testvéri, szülői kapcsolatok értéke. Mi az igazi ajándék – a szeretet, a kapcsolat többet ér, mint a dolgok. Helyes értékrend felállítása. Istenről is helyes képet ad – ő is a kapcsolatokat helyezi előtérbe. Jézus Krisztus is ezért halt meg. Az első karácsonykor is kizárás és önzés vette körül a Megváltót – ma is sokan hajlanának a rossz hozzáállásra.

2008 – Petike eltűnik – OBM.

Az önzés, a dolgok szeretete a kapcsolatok rovására megy. A helyes értékrendhez hozzátartozik, hogy a gyermekek, a testvérek egymás közti kapcsolata előrébb való, mint saját örömünk. A kisebbeket szeretni kell, és vigyázni kell rájuk. A kicsikhez mindig alkalmazkodni kell. A szeretet mindennél többet ér. A helytelen döntéseknek mindig van következménye. Tudatosan kell a jót választani. Az imádságot Isten meghallgatja. A bűnt bűnbánat kell kövesse. Istenben tudatosan kell megbízni, és Isten meghallgatja a kérést. Megsegít. A Biblia történetei Istent mutatják be a mai életben.

2009 – Panov apó (átdolgozott formában) – OBM.

A hangsúly ebben az évben arra került, hogy ha befogadunk másokat, Jézushoz is közelebb kerülünk. A gyakorlati segítség ne maradjon el. Akinek tudsz, segíts. Ez a szeretet lelkülete – nem csak beszél, hanem cselekszik is.

2010 – Ha egyet befogadsz ("Új baba" átdolgozott formában) – OBM.

A szülő-gyermek, és a gyermek-gyermek kapcsolatról ad helyes mintát. Helyes családmintát állít a gyermekek elé. A gyermekvállalás felelősségéről is szól. A szülők felelősségteljes feladata a gyermekek közötti kapcsolat harmóniájának biztosítása. A buktatókra is felhívja a figyelmet. Az önzés mindig rombolni fogja a kapcsolatokat. Jó, ha kapcsolatainkat, viselkedésünket, szavainkat felülvizsgáljuk. A bocsánatkérés a kapcsolatot helyreállítja. A darab helyes Isten-képet ad – Isten: életpárti. Utat mutat, hogy lehet Istenhez imádkozni. Egymásért való felelősségvállalás, egymással való törődés jellemzi. (Az abortusz nem alternatíva – életpárti megközelítést ad.) JK-ról, mint a világ Megváltójáról, a Biblia központi alakjáról, hiteles képet ad. Tettének méltó helyére emeli őt. A szülők a gyermekeket az élet pártolására azzal tudják megnyerni, hogy az Úr Jézus példáját mutatják be. Az Úr Jézus születéstörténete erre is megtanít – az életveszélyek közt a szülők befogadó, elfogadó, tudatos védelmező hozzáállása segített abban, hogy a Megváltó életben maradjon. A nehézségek között is az életet védelmezzük.
A bábdarab az apa és anya helyes kapcsolatát, szerepeik jó betöltését és gyermekeikkel való kiegyensúlyozott, felelősségteljes nevelői hozzáállását is bemutatja. Családvédő bábdarab.


HÚSVÉTI BÁBELŐADÁSOK.
2003 húsvét – Zsófi piros tojásai – Bp.

Az irigység elszakítja a baráti kapcsolatokat. Az érdek-barátság nem barátság. A veszekedés romboló. A lopást nem lehet igazolni – bűn. A versengés pusztítja a baráti kapcsolatokat. A helytelen hozzáállást felül kell vizsgálnunk saját életünkben. Az édesapa szerepe a gyerekek közötti konfliktus-feloldásban kulcsfontosságú. (Szülők tisztelete, szeretete. Helyes családi kapcsolatok.) Van remény a megoldásra – még egy nehéz konfliktus-helyzetben is. A húsvét igazi üzenete: a megbocsátás, kibékülés. A konfliktus-megoldás alapja a megbocsátás, bocsánatkérés, új kezdés. A feltámadás erről szól. Amit el kell rendezni: az Úr Jézussal és egymással is meg kell tenni. Szeretteink halála – ha megismerték Jézus Krisztust – azt jelenti, hogy a mennybe mennek. Találkozunk velük, ha mi is befogadjuk a Megváltót.

2004 húsvét – Tanulj meg adni – Bp.

Nem a pénz adja a maradandó boldogságot, hanem a kapcsolatok ápolása. Sok esetben aki elkezdi a pénzt hajszolni, rajta veszít, aki a kapcsolatokat építi, jobban jár. A környezetünk sokszor rossz hatással vonna maga után – a rossz környezeti hatásoknak ellene kell állni. (Kísértés és ellenállás.) A húsvét igazi üzenete az önfeláldozás, és a mások javának keresése. A mi Istenünk a jó kapcsolatért adta oda életét – fontos neki, hogy Veled és velem jó kapcsolatban legyen, és hogy mi is jó kapcsolatban legyünk egymással.

2005 húsvét – Zsófi piros tojásai – OBM.
Ld. fent.

2006 húsvét – Tanulj meg adni – OBM.
Ld. fent.

2007 húsvét – Falusi bíróság – OBM.

Falusi állat-történet keretében a húsvét igazi üzenete szól. Az új élet és a megújult, megváltozott viselkedés lehetősége. A feltámadás történetét látjuk megelevenedni.

2008 húsvét – Vörös Valér – OBM.

Falusi és erdei állat-történet keretében mutatjuk be a hűség és bátorság értékét. Az egymás melletti kitartás, a gyengék védelmezése és a gonoszsággal való szembeszállás követendő minta. A húsvét története is erről szól – az Isten Fia is a mi szabadításunkért jött el. Nem lehetünk közömbösek egymással szemben. Ha a másik bajba jutott, nem mehetek el mellette közönyösen. Egymás bajai és problémái felelősséget tesznek ránk – segítsünk, ahogy tudunk a másik emberen.

2009 húsvét – Minden jó, ha vége jó – OBM.

A falusi állat-történet és egy család története párhuzamosan zajlanak. A veszekedés az állatok között bemutatja, milyen a veszekedés az emberek között. A családi kapcsolatok nagyon fontosak. A nagymama imádkozik, a gyerekek imádkoznak, s a szülők végül letesznek válási szándékukról. A család összefogó ereje – benne a nagyszülői felelősség és szerep – a gyerekeket megvédi. A húsvét igazi üzenete a megbocsátás és új kezdés üzenete. A több generáció közötti egység is kidomborodik. A generációk összetartása kívánatos. A gyermekek nincsenek elveszett helyzetben, még szüleik konfliktusa esetén sem – az imádság megoldást hoz a legnehezebb helyzetekben is. A mi Istenünk szabadító Isten, aki javunkat keresi mindenkor.

2010 húsvét – A ravasz rokon – OBM.

Állat történet. A korábbi állatszereplők viselkedése és a falusi ill. erdei környezet új döntési helyzeteket tár a nézők elé. A szereplők közt ott a felbujtó is. A külső késztetés, a kecsegtetés és a nyomás-gyakorlás olyan döntésekre is rávehet, amiket amúgy nem hoznánk meg. Ahhoz, hogy a gonosz hatásnak ellenállj, saját, belső döntést kell hoznod. A külső nyomásra született döntés – ami nem saját belső meggyőződésedből fakadt – még nem ad elég erőt a jó melletti kiálláshoz. Amikor a külső ellenőrzés, a kontroll eltűnik, előjön az önző én. Amikor valaki belülről változik meg, mert az evangélium átformálja, bármilyen legyen is a külső körülmény, tartani tudja magát a jóhoz. Az az igazi változás, ami a csoportnyomásnak sem enged. Az embernek az egész személyiségével kell tudni azonosulni a helyes értékekkel. Így tud kitartani a jó mellett. Így születnek a jellemes emberek. Ha egy változás csak külső nyomásra történik és nem belső meggyőződésből, akkor bármilyen kecsegtető helyzet, vagy veszélyeztetés idején, befolyás alá kerülhet az ember. (A bűnözés is ilyen alapon jön létre.) A hosszú távú morális értékek a belső azonosulással erősödnek meg a jellemben. A maradandó attitüd-változás is belső döntésen alapszik. Az evangélium üzenete és megváltoztató ereje segít a helyes, belső döntéseket meghozni.


ÜNNEPKÖRTŐL FÜGGETLEN BÁBDARABOK:
2005 – Panni nem fél többé

A félelem legyőzhető. A gyerekeket sok megfélemlítő hatás éri. Az Úr Jézus mellettünk van mindenkor, ha rábízzuk az életünket. Aki imádkozik, megszabadul a félelemtől. A szorongás eltűnik. Az Isten Igéje fegyver. Amit kimondunk, visszahat ránk. Az éjszakai képek, rémálmok és a nappali szorongás ellen van fegyver. Isten Igéje. A démonikus játékok, a horrorisztikus filmek okozta rémképek és rémálmok ellenében nagyon időszerű ez a darab. Akár már négy éves kortól lehet a gyerekeknek segíteni abban, hogy önállóan is le tudják győzni a rájuk támadó félelmeket és szorongást.

2005 – Visszaszálló szavak

Amit kimondunk – visszahat ránk. Ha szeretnénk azt, hogy barátaink legyenek, kedvesnek kell lennünk velük. Ha bosszút állunk, mi járunk rosszul. Szavainknak ereje van. Beszédünknek hatása van. Szavaink megváltoztatják sorsunkat is. A helyes gondolkodást tanulják meg a gyerekek a darabból, hogy helyesen reagáljanak, és ne pillanatnyi érzelmeik, előítéleteik alapján. A csúfolódástól sok gyermek szenved az iskolában, óvodában, sőt, otthon is. A bábdarab a csúfolódás ellen is jó mintát ad. A helyes kommunikáció alapjai 5 éves kortól.

2005 – Jóval győzd meg (átdolgozott változat)
Ld. fent.

2006 – Az erdei kunyhó fogságában

Konfliktus a gyermekek között. Van, aki hitéért szenved csúfolást, sőt, hátrányos megkülönböztetést és bosszút is. Isten azonban hűséges. Valóságban is beavatkozik a gyermekek – és felnőttek – életébe. Aki segítségül hívja őt, segít azon. Aki bosszút áll, rajta veszít. Érdemes jónak lenni, helyesen viselkedni, szelídnek maradni és őrizni a barátságot. Nem mindig annak van igaza, aki nagyon hangos. Lehet, hogy egy osztályközösségben egyedül kell megállni a jó mellett – de ez Istennel lehetséges. Istennel minden lehetséges. Csodák történnek, ha segítségül hívjuk Őt.

2006 – Zsanett és a matekdoga

Ez a bábdarab is a félelem és szorongás ellen nyújt segítséget. A barátok segítenek egymásnak. Van megoldás, még, ha bizonytalanító körülmények közt vagyunk is. Minden nehézségben van lehetőség a győzelemre, ha hiszünk. Az akadályok leküzdhetők. Ne add fel. Ne fordulj vissza. Kitartó küzdelemmel eléred a célodat. Ebben segít neked Isten Igéje. A helyes hozzáállást alakítja ki a gyermekekben a nehézségek idejére. Helyes önértékeléshez segít. Ne add meg magad a „nem tudom”, „én nem vagyok erre képes” gondolatainak. Van lehetőség még gondolataink felett is győzni. Aki hisz, az győz. Amikor valami nehéz helyzetben vagy, nem csoda, ha félelem támad. De legyőzheted.

2006 – Lambinusz a kis hernyó

A biblia legfontosabb üzenetét mondja el a gyerekeknek kedves állatok történetében. Egy kis hernyó pillangóvá változik. Van megváltás, van újjászületés, és ez ajándék a számunkra – Isten jóságából kapjuk. Isten jó. Bízhatunk abban, hogy szeret bennünket. A kegyelem azt jelenti, hogy Ő megelőlegezi nekünk a megbocsátást és a jövőt. A történet engedelmességre tanít – Isten szavának engedelmeskedni kell. Isten Igéje nélkül nem megy jó irányba a gyermek – és felnőtt – élete. A bizalom kulcsfontosságú az életben. A bizalom jó. Isten Igéjében megbízhatsz.

2007 – A kiszúrt labda

Az elkeseredést le kell győzni. A veszteség felbosszant. De a harag nem jó tanácsadó. Hogy lehet legyőzni saját haragunkat. Saját rossz gondolataink ellen harcot kell folytatnunk. A gondolati harcban Isten Igéje a segítségünk. A megbocsátásnak kulcsszerepe van. Jó kapcsolat nem lehet megbocsátás nélkül. Jelentéktelennek tűnő dolgok olyan indulatokat tudnak kiváltani gyerekekből, amiket meg kell tanulniuk kezelni. Az agresszió társadalmi jelenség. A túlreagálás egyre jellemzőbb. A gyilkos indulatok mintha eluralkodtak volna. Szükségessé vált az agresszió-kezelés. Ebben a bábdarabban erről tanulunk. Az indulatainkat uralom alatt lehet tartani. Ezekben a legnehezebb helyzetekben is be lehet hívni Istent.

2008 – A városi nyúl tévedése

A láthatatlan világ tényeiről a Biblia ad hiteles felvilágosítást. Lehet, hogy nem látszik, sőt, az ellenkezőjét állítják sokan, de – ott dolgozik a gonoszság a háttérben. A mai világban sok a megtévesztés. Sok üzleti érdek rejtőzik a gyermekeket megrabolni próbáló reklámok, hírek mögött. Az okkult tanítások félrevezetnek. Csak hiteles forrásokból szabad tájékozódni.
Aki hamis értékekkel kérkedik – megszégyenül. A jól-értesültség látszata lehet, hogy népszerűvé tesz, de előbb-utóbb lelepleződik a büszkélkedő. Nem érdemes elámítani másokat, nem érdemes jobb színben feltűntetni magunkat, mint amilyenek vagyunk. Kulcsfontosságú a helyes önértékelés. Isten nem akarja, hogy többet mutassunk magunkból, mint akik vagyunk. Istennek jók vagyunk, úgy ahogy vagyunk – természetesen formál bennünket, változtat, hogy jobbak legyünk. Ne nézd le a másik embert.
A család mint érték felemelkedik szemünkben. Aki családot vállal, felelősségteljesen gondolkodik. A szingli-gondolkodás legtöbbször önzést árul el. A felelősségteljes gondolkodás kevésbé félrevezethető. Az önző, aki jobbára a másodlagos értékekre (látszatokra, külsőségekre, kinézetre, pletykákra) ügyel, sokszor becsapható.

2009 – Ki az igazi barát (átdolgozott formában)

A büszkélkedés és lenézés nem helyes. A kisebbeket és a lányokat nem szabad lenézni. Sokszor azzal dicsekszenek a gyerekek, hogy mijük van – dolgokkal. Van, aki viszont „normális” – helyesen viselkedik. Aki dicsekvő és lenéző – előbb-utóbb egyedül marad. Ki áll mellé, amikor beteg lesz? Aki szeret – kifejezi azt cselekedetekkel is. A lelkiismeret-furdalás az elkövetett bűneinkről beszél. Ki segít hogy a bűnök felett győzzünk? Ki az „Igazi barát”? Ő feltámadott Jézus. Meg lehet őt ismerni. A viselkedésünk ettől megváltozik. Amikor a viselkedésünk megváltozik, környezetünk is észreveszi. A szeretet a szívben – meglátszik cselekedetekben is. A teljesen megváltozott szív, teljesen megváltozott viselkedéshez vezet. Az önértékelés jó alapra kerül. A hencegés önmagunk elfogadtatására nem jó megoldás. Elszigetel, elválaszt a többiektől. A közösséget is rombolja. Mélyebb, tartós kapcsolatok szükségesek az egészséges jellemfejlődéshez. A közösségi élet egészséges fejlődéséhez jó, hosszútávú kapcsolatokra kell törekedni. Nem a felszínes elismerésekre. Erre ad példát a darab tanulságos gyermek-története. A gyerekek azonosulnak a gyerekszereplőkkel, és ki tudják választani a pozitív hőst. Az a sikeres, aki a pozitív értékrendet képviseli.

2010 – A szeretetre vágyó süni

Mindenkinek szüksége van barátra. A barátsághoz nyitottság kell. De mi lesz a begubózottakkal? Akik sokat sérültek, elzárkóznak másoktól. A mai korban a számítógépes játékok elmagányosítják a gyermekeket. Kifejezésükben és énközlésükben megsérülnek. Nehezen illeszkednek be a közösségbe. Nehezen tudnak kapcsolatokat felépíteni. A mennyei szeretet a kulcs a zárban. Ha szeretnénk, hogy valaki megnyíljon, és bátran kapcsolatot építsen, áldozatot kell vállalnunk. Ebben az emberi jószándék kevés. Kell hozzá az Isten szeretete, (és bölcsessége), aki vállalta, hogy megszúrják, megsértsék értünk.
Ezeket a gyerekeket nem eldobni kell, hanem segíteni, hogy kijöjjenek elzárkózó állapotukból. A bábdarab segít azoknak a gyerekeknek, akiknek ilyen lelkileg sérült, begubózott, zárkózott gyerekek vannak környezetükben. Az emberi szeretet zátonyra fut a visszahúzódás sértésein. Az Isten szeretete olyan többletet ad, amivel egy ilyen nehéz helyzetű, bezárkózott gyermeket is meg lehet nyitni, és lehet neki segíteni beilleszkedni a közösségbe.
Az állat-szereplők a gyermekek egymással való kapcsolatait pontosan bemutatják. A nézők a kicsi sünit megértik, még ha nagyon sértően viselkedik is, hiszen „baba-süni”. Együtt drukkolnak, hogy ki tudja mutatni, amit érez, és amire igazán vágyik szíve mélyén. A pozitív szereplők viselkedése mintát jelent a megoldás megtalálásához. Nem a legyintés és nem a magára-hagyás a követendő magatartás. A szeretet legyőz minden akadályt.oldal | by Dr. Radut