Skip to Content

Barangoló füzetek

Mi ez?

Segítség a gyermekek bibliai tanításához. A Palánta Gyermek-Lélek-Mentő oktatási segédanyagaként került összeállításra.

Kiknek?

Gyermektanítók, biblia-tanítók, hitoktatók, pedagógusok, szülők – gyermek-lélek-mentők számára. A munkafüzetek pedig a gyermekeknek szereznek örömöt.

Milyen korosztály oktatásában segít?

A Bibliai Barangoló a 6-14 éves gyermekek szókincsét, fogalomkörét figyelembe véve született.

Miben nyújt segítséget?

Hátteret ad a felkészüléshez. Segítséget nyújt a gyermek-lélek-mentőnek abban, hogy minden bibliai történetnél (függetlenül attól, hogy Ó- vagy Újszövetségi helyről választ anyagot) el tudja mondani a gyermekeknek az evangélium örömüzenetét.

Milyen kiadványokból áll a Bibliai Barangoló sorozat?

1. Tanítói Kézikönyv – benne:

 • a történetek igei vázlata
 • a történethez tanítható igevers (aranymondás)
 • a központi igazság
 • a gyermekek számára megfogalmazott üzenet
 • a bibliai történetek előtt egy-egy bevezető történet. (A bevezető történet a mai gyermekek életéből merít – a benne ábrázolt konfliktus azonban a bibliai történet szereplőinek problémájához hasonló.)
 • összefoglaló órai anyagok, megfelelő feladatokkal
 • a munkafüzet feladatainak megoldása

2. Munkafüzet a tanuló gyermekeknek:
Egyéni és csoportos feldolgozásra egyaránt alkalmas. A gyermekek hazavihetik, otthon is foglalkozhatnak a hallottakkal.
Mit találnak benne:

 • minden történet összefoglalása
 • a bevezető történet rövid tartalma
 • feldolgozó kérdések
 • élvezetes feladatok (totó-feladatok, rejtvények), az ismétlés megkönnyítésére.
 • vidám illusztrációk

3. Bemutató képek – illusztráció a történet bemutatásához:

 • a gyermek-lélek-mentő tanító anyaga
 • bibliai történetenként 4-5 kép
 • kortörténeti és üzeneti szempontból precizitásra törekvő alkotások
 • a gyerekekhez egészen közel hozza a Biblia világát
 • a történet érzelmi háttere is kibontakozik

A lapok gyűrűs könyvbe fűzve kerülnek a tanító kezébe, ez megkönnyíti kezelését. Minden alkalommal elég az érintett történet illusztrációit magával vinnie.

Mely anyagok készültek már el eddig?

1. KEZDETEK KEZDETE
Tanítói kézikönyv és munkafüzet.
Tartalma:
1./ Gyermek-evangélizáció (Szavak nélküli könyv)
2./ Történetek:1Mózes 1-től 1Mózes 22-ig. (Palánta tanévben számolva: I.év 1.félév)

2. AZ ŐSATYÁK KORA.
Tanítói kézikönyv és munkafüzet.
Történetek:1Mózes 24-től 1Mózes 50-ig. (Palánta II.év 1.félév)

3. A SZABADÍTÓ ISTEN.
Tanítói kézikönyv és munkafüzet
Történetek: 2Mózes 1-től 5Mózes 31.ig. (Palánta III.év 1.félév)

4. AZ ÍGÉRET FÖLDJE.
Tanítói kézikönyv és munkafüzet.
Történetek: Józsué 1-től Józsué 24-ig. (Palánta IV.év 1.félév)

5. ILLUSZTRÁCIÓS LAPOK
Mely tanítói kézikönyvekhez:
1. Kezdetek kezdete
2. Az ősatyák kora

Mik vannak előkészületben?
Az alábbi tanítói kézikönyvek, munkafüzetek és illusztrációs lapok.
Várhatóan 2010. év végéig nyomtatásra kerülnek.
Nyomtatásuk anyagi forrástól függ – ha megvannak a források, nyomtatásba kerülhetnek! (Ez úton is köszönjük a nagylelkű támogatók, szponzorok jelentkezését, segítségét, melyet kérnek és várnak a Bibliai Barangoló további részeire váró kisgyermekek is!)

1. Újszövetségi történetek a négy evangélium alapján /1.
(Palánta I.év 2.félév)

2. Újszövetségi történetek a négy evangélium alapján /2.
(Palánta II.év 2.félév)

3. Az apostolok cselekedetei / 1.
Történetek: Apcsel 1-től Apcsel 8-ig.
(Palánta III.év 2.félév)

4. Az apostolok cselekedetei / 2.
Történetek: Apcsel 8-tól Apcsel 28-ig.
(Palánta IV.év 2.félév)
 

Egyedülálló illusztrációs anyagok és feldolgozó munkafüzetek

Bibliaismereti oktatásunk – jelenleg – országszerte több mint 3000 gyermeknek jelent rendszeres, hetenkénti, életvezetési foglalkozást. Nekik szeretnénk biztosítani illusztrált ismeretterjesztő munkafüzeteket. Programunk megvalósulásával az általános iskolák alsó tagozatának mind a négy évfolyamára megfelelő nyomtatott anyaggal fogunk rendelkezni. Terveinknek megfelelően 2000 példányt nyomtatunk ki minden évfolyam számára. Az előkészítésnél ügyeltünk arra, hogy anyagaink felekezet-semleges jellegűek, így mások számára is használhatók legyenek. Már vannak olyan felekezetek, ahol használják vagy igénylik a füzeteket.

Mit várunk ettől a programtól?

Azok a gyerekek, akik részt vesznek benne, nagyobb eséllyel válnak a társadalom bátor és hasznos tagjává. Számukra a bibliai értékrend nem ismeretlen fogalom lesz, hanem egy biztos iránytű, amihez igazodhatnak az életük során.

Barangoló szemléltetés megtekintése.oldal | by Dr. Radut