Bibliai Életvezetési és Hitismeret fiataloknak (BÉHI)

BÉHI
Életvezetési tanácsok és útmutatások…

A Biblia a legjobb tanácsok és életvezetési útmutatások gazdag tárháza mindenki számára. Ha a fiatalok megismerik, elkerülik az élet legveszélyesebb útvesztőit.

Érdeklődésre tart számot, ha…

Érdekel még ma bárkit is ez a téma? Igen. Szinte minden fiatalt – ha megfelelően dolgozzuk fel velük együtt.

Hősök és boldog kapcsolatokban élők…

Ki ne szeretne hős lenni? Ki ne vágyna maradandó és boldog kapcsolatokra, értelmes életcélra? Mindenki szeretné elkerülni az olyan döntéseket, amiket később megbán.

Ki lesz a mentorod?

De ki segít neki ebben? Minden ember mellett nem állhat egy saját életvezetési menedzser, „coach”, mentor, vagy „szponzor”. És, még ha ott állna is – akad-e olyan ember, aki minden kérdésben biztonsággal tudna tanácsolni? Nem. Hiszen ki ismerheti a jövőt? Ki tudná felmérni egy-egy döntés minden összetevőjét, minden belátható és beláthatatlan következményét?

Van, aki minden összetevőt és lehetséges következményt ismer?

Vagy mégis akad ilyen személy? Igen. A menny és föld Istene. Aki megteremtette az embert, és aki megváltotta a gonoszság szorongató hatalmától, személyesen ismeri és szereti őt. Ő az egyetlen, aki képes így menedzselni, tanácsolni, vezetni az embert – fiatalt és időset egyaránt.

És még kézikönyve is van?

Az Ő könyve a Biblia. Ez a könyv minden jó tanácsot és életvezetési útmutatást megad, amire a mai felnövekvő generációnak szüksége van.

Ebből a könyvből indul ki a BÉHI...

Ez a könyv a BÉHI anyagának kiindulópontja. A Bibliai Élet- és Hitismeretek interaktív csoportjai az általános iskolák felső tagozatosainak nyújtanak segítséget abban, hogy bátran hozzanak jó döntést, és álljanak ellene a rossz irányba való sodródásnak – tudjanak igent és nemet mondani, helyes mérlegelés és józan döntés alapján.

 
BÉHI – Bibliai Élet- és Hitismeretek fiataloknak

A Biblia nem a filozófiai gondolkodás számára írott alkotás.

Isten Igéje gyakorlati tanácsot és útmutatást jelent minden korszakban, minden generáció számára az élet legnehezebb kérdéseiben.

A most felnövekvők eligazításához a legkorszerűbb anyag lehet, ha helyesen értjük meg és adjuk tovább.

A Biblia üzenete maradandó, biztos alapot ad a tizenéves generációnak az értékítéletek kialakításához és az alternatívák közötti választáshoz.

Azokban az iskolákban, ahol lehetőségük nyílik rá, a Palánta Gyermek-Lélek-Mentő munkatársai hétről-hétre úgy veszik át a fiatalokat érintő témaköröket a tizenévesekkel, hogy miközben az alternatívákat áttekintik, a Biblia útmutatásait is megismertetik velük. Ezzel a felnövekvők lehetőséget kapnak arra, hogy életüket tudatos döntésükkel a bibliai értékekhez igazítsák. 
Kommunikációjukban, kapcsolataikban, életpályájuk formálásában a tudatosság, a szeretet és megbocsátás, az igazságosság és hűség, a nyitottság és befogadó készség, a bíztatás és támogatás hozzáállásával és lelkületével járjanak el.

Az alsó tagozatos korosztály a bibliai foglalkozásokon sok játékos elemmel, kézműves foglalkozással kiegészítve kerül közelebb a bibliai értékekhez és történetekhez. 
A felső tagozatos fiatalokkal a BÉHI körében találkozunk. Szeretik és megbecsülik.

Jelentkezem Bibliai Életvezetési és Hitismereti foglalkozásokra

Ifjúság-segítő konzultációk

Ha szeretnél újabb ötletekkel gazdagodni, és értelmes célt mutatni a mai fiataloknak, vagy saját gyermekeid nevelését színesítenéd, akkor köztünk a helyed! Egy nap intenzív foglalkozás a Palánta munkatársaival.

Miért nem szabad abba hagyni?

A Palántától érkezett egy megkeresés az év végén, hogy egy fővárosi középiskola szeretne tőlük prevenciós programot. Szívemben éreztem, hogy az iskola diákságát nem hagyhatom a nyári vakáció előtt fontos információk nélkül, ezért elvállaltam.

A szeretet, szerelem, szexualitás témakörben eljutottunk a párkapcsolat egyik lehetséges következményéhez, a terhességhez. Amikor feltettem a kérdést az egyik osztályban, hogy - „Mit tesz egy leány, aki terhes lesz?” - a legnagyobb megdöbbenésemre 3-an is bekiabálták, hogy „megöli magát!” Az óra utáni szünetben egy tanárnő elmondta a rendkívüli reakció szomorú okát: Egy hete temették azt a 16 éves iskolatársukat, aki azt hitte, hogy terhes és az általa ismert lehetséges megoldásként megölte magát a vélt magzattal együtt. A boncolásnál kiderült, nem is volt állapotos! Azonnal belém hasított a bizonyosság: ezért kellett ide jönnöm!

G. Zsuzsa egészségnevelő (14 éve szolgálok a Palántával).