Skip to Content

Palánta - üzenetek

Kémikus - csoda

 A kislány negyedikes. Óvodás kora óta jár palánta biblia csoportba. Ő akarta, szülei csak „engedik”. Idén a Palánta gyermektáborba is eljött. Az édesapa kémikusként dolgozik. Nem hisz egy személyes Istenben – de gondolkodó. Kutatásai, következtetései és a tények alapján eljutott oda, hogy az evolúció nem tartható elmélet. Könyvet is írt erről.

Rejtett munka 2

Egy másik visszajelzést is kaptam, egy egészen más vidékről, de ugyanarról a csodáról: Isten Igéje és szeretete dolgozik! Az „elvetett mag kikel” – akár bábelőadások útján, akár ajándékba kapott Hangos-könyvek (Palánta Posta és CD-k) által: a gyerekek szíve fogékony talajként fogadja azt, ami átformálja őket: a menny szeretetét és szavát.

Rejtett munka

Olyan öröm, amikor hallom, hogy az ajándékba odaadott CD-k (s általuk a történetek, dalok, Isten Igéje és szeretete) dolgoznak! Erről mesélt munkatársam – továbbadom (a hírt és az örömöt is):

„Új gyerek érkezett palántás gyermekcsoportomba, Bp. x. kerület y. iskolájában. Ebben az iskolában nemcsak palánta-csoport működik, de rendszeresen járhatunk bábozni is. Mivel tapasztalatból tudom, hogy a bábozás alkalmával nagyon sok gyermek megkívánja, hogy bekapcsolódhasson az évközi bibliacsoportos találkozásokba is, ezért a bábozást itt úgy szervezzük, hogy „bibliás” gyerekeimmel megtanulunk olyan karácsonyi énekeket, amiket a bábdarab előtt eléneklünk a többiek számára. Három ilyen éneket kezdtem tanítani gyermekeimnek, amikor felfigyeltem arra, hogy az új kislány mindegyiket ismeri. (De hogyan? Hiszen ezek a dalok csak Palántás Cd-n jelentek meg eddig, más körben egyáltalán nem ismertek, az összes dal nálunk született, hogy lehet, hogy tudja őket?)

A legnagyobb, amit kisfiuknak adhattak

Palánta-Olvasónk válasz-emailjéből

A „bűntudat vagy felszabadítás” e-mailre érkezett ez a válaszlevél. Ugye észreveszed, kedves Palánta-Olvasóm, a szívet, ami ebben a gyermek-lélek-mentőben dobog… A Megváltó lelkülete hatja át.

Tisztelt Pásztor!

Köszönöm a Palánta levelét. Mindig bátorít és erősít engem is, hogy tovább menjek Isten útján.

Szeretnék én is megosztani egy bizonyságot. Bár az Úr minden alkalommal „elkényeztet” engem ezzel kapcsolatban, de ahogy olvastam a mostani levelet, Isten szólt, hogy osszam meg Veletek is.
B. (gyermektanítónk – KGy) megkért, mivel a … kerületben sok iskola beengedte a Palánta Misszión keresztül Isten Igéjét, hogy „segítsek be neki”, ha tudok. Így került hozzám az egyik iskola.

Egy bábcsoport hétköznapjai

Szeretnél valami gyönyörűt látni? Akkor tekints bele egy bábcsoport hétköznapjaiba: „semmi különös” – csak élnek. Ugyanebben a hazában. Ami gyönyörű, ahogy „teszik a dolgukat” – akármi veszi őket körül.

Még nincs karácsony, de gyermekek százai már látták és hallották a karácsony örömüzenetét. „Nem egyszerű” helyeken. Beszámolóik honlapjukon olvashatóak.

Bűntudat vagy felszabadítás

Néha olyan kérdésekkel kell megküzdenünk, amikre nehéz a válasz – bár van válasz – de nehéz úgy megadni, hogy kimondjuk az igazat és győztesen a helyünkön maradhassunk.

Munkatársam meséli:

Iskolámban, a biblia-csoportba egy nagyon helyes elsős kisfiú kapcsolódott be ősztől. Néhány óra elteltével édesapja odaállított elém, és megkérdezte: tulajdonképpen mit is tanítok én a Bibliaórán, mert ő bizony nem szeretné, ha a kisfiában bűntudatot ébresztenék. Ugye én nem tanítok a bűnről?

Soha nem fog elhagyni

Ézs 40:27-31. Miért mondod Jákób és szólsz ekként Izrael: Elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem?! Hát nem tudod-e és nem hallottad-e, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremtette a föld határait? nem fárad és nem lankad el; végére mehetetlen bölcsessége! Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is; De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!

Kaptam egy képet

Ez engem hitre hív fel. És az olvasott ige is:

Luk 18:28 És monda Péter: Íme mi mindent elhagytunk, és követtünk téged!29 Ő pedig monda nekik: Bizony mondom néktek, hogy senki sincs, aki elhagyta házát, vagy szüleit, vagy testvéreit, vagy feleségét, vagy gyermekeit az Isten országáért,30 Aki sokszorta többet ne kapna ebben az időben, a jövendő világon pedig örök életet.

Megdöbbentő tapasztalatok

Barátom elment helyettesíteni az egyik általános iskola 3-os csoportjába. Tapasztalatai megdöbbentették. Azt mondta: ezt mindenkinek meg kellene próbálni! Látnia, hallania kellene mindenkinek ezeket a gyerekeket! Mit tapasztalt? Így számolt be:

A gyerekek közt pornográfiával olyannyira teljes volt a légkör – mintha romlott felnőtt társaságba került volna. Ezekkel a gyerekekkel nem lehet a régen megszokott flaneles illusztrációval „bibliai történetet mesélni”. Ige kell nekik. A Biblia világos Igéje, amit megértenek. Kérdezni kell őket a felolvasott Ige alapján, beszélgetni velük, míg megértik az Igét, visszamondatni velük, amit megértettek és utána hatalommal imádkozni értük. Ez volt a következtetése barátomnak.

Várnak minket

Mert a teremtett világ sóvárogva várja (apekdehomai) az Isten fiainak megjelenését (apokalüpszisz – leleplezés, nyilvánvalóvá válás)…

Isten Igéje egy olyan várakozásról (gör: apekdehomai) beszél, ami gyermekkorunkban feszítette bensőnket, amikor pipiskedve próbáltunk bepillantani a tőlünk elzárt szobába, ahol szüleink épp a karácsonyfát díszítették, hogy csak egy icipicit elcsíphessünk abból a sok csodából, ami ott készül a mi számunkra. „Csak a kulcslyukon át… csak egy pillanatra, hadd nézhessünk be!” (S azok, akik annyira szerettek bennünket, engedtek nekünk… engedtek, és mi boldogok voltunk, ha a zörgő papírok között felfedezni vélhettük egy-egy áhított kincsünket, amiről az ablakba kitett ajándék-kérő leveleinkben írtunk ádvent sokat ígérő napjaiban…) Ez az a várakozás, vágyakozás, ami ott él abban a világban, ami körülvesz bennünket.

Tartalom átvétel


by Dr. Radut