Skip to Content

"Tavaszi Kirándulás" műsoros CD ajándékozó akció az általános iskolákban

Mit teszünk?

Az első osztályba beiratkozó kisgyermekeket megajándékozzuk egy-egy műsoros CD-vel, az általános iskolába való beiratkozás alkalmából.

Mi hallható ezen a műsoros CD-n?

A „Tavaszi Kirándulás” egy zenés, műsoros anyag kicsiknek, az ő nyelvükön, történetekkel, mesékkel, az evangélium legfontosabb tényeivel. A hétköznapi élethelyzeteken keresztül közel kerül a gyerekekhez a megváltás, a bűnbocsánat, a megbékélés, a szeretet és elfogadás üzenete. Megérthetővé válik számukra, hogy Jézus Krisztus miért halt meg, és miképpen kaphat új életet, aki arra vágyik. Gyermekekhez, gyermeknyelven szóló örömüzenet – ez a CD rövid jellemzése.

Mit várunk attól, hogy a gyerekek megkapják ezt a CD-t?

A gyerekek nyitottan hallgatják a műsorokat. Sajnos a rossz műsorokat is, de a jókat is. Az Örömüzenet bejut elméjükbe, s mivel sokszor hallgatnak meg egy-egy műsort, nem hagyják abba, amikor már ismerik, sőt, még akkor is hallgatják, amikor már fejből tudják a történeteket, a CD-vel együtt mondják, így megtanulják, ami benne van. Innen csak egy lépés, hogy a szívükbe is bekerüljön az üzenet: a megbocsátás, a bocsánatkérés, a szeretet, a megváltás, az újrakezdés, a tiszta és hűséges élet üzenete. S ami egy gyermek fejébe, majd szívébe bekerült, az nem tér vissza üresen – gyümölcsöt fog teremni.

Nem lehet, hogy ez csak egy érintés, és a sok egyéb hatás közepette elsikkad?

Lehet, hogy egy érintés – de Isten Igéjének érintése a gyermekek szívében. S az Úr maga vállal felelősséget azért, hogy az Ige, amit Ő kiküld, nem fog üresen visszatérni, hanem gyümölcsöt terem ott, ahová küldi, és jó szerencsés lesz azon a helyen. A sok egyéb hatás ami bűnre vezet, egyforma. Lehet, hogy intenzív, egy-egy életszakaszban talán meghatározó is, de az, amit Isten Igéje kicsi korban elvégez a szív mélyén, mindig visszaköszön. A gyerekek nőnek, de erről a hatásról nem fognak elfelejtkezni. Amikor magányosak lesznek, vagy amikor sok egyéb úton csalódnak, vagy kiábrándulnak sok várakozásukból, az Ige mindig vissza fogja vonzani őket a Megváltóhoz, akinél végülis otthonra fognak lelni. Lehet, hogy eltelik tíz év is, vagy több, de hazatalálnak majd. S a sok nehéz döntés közepette segítségül fogják majd hívni Jézus nevét.

Más úton nem kaphatják meg ezt az üzenetet?

Az a tapasztalat, hogy a most felnövekvő generáció nagy része nem találkozik tiszta evangéliummal egész gyermekkorában. Évről-évre százezernyi gyermek lép be az iskolák kapuján. Közülük mennyi hallhatná az Igét, ha nem kapja meg ajándék CD formájában? Talán tíz százalékuk? Szerintem még ennél is kevesebb. Az evangéliumi keresztények száma – vagy másként: a megtért, újjászületett keresztények száma – úgy száz-kétszázezerre tehető ma az országban. Ha mindenki eléri környezetét, akkor sem lehet sokkal több azon gyermekek száma, akik hallják az igét, a beiratkozók közül, mint öt-tíz százalék. De szerintem, még ennél kevesebb is. Így, amit CD útján kapnak, pótolhatatlan ajándékot jelent számukra. Az örök élet üzenetét, világos, számukra érthető és nekik kívánatos formában!

Mióta tart ez a program?

1995-ben volt az első kazetta-ajándékozásunk, ekkor még csak Budapesten, s 5000 kisgyermeket ajándékozhattunk meg egy zenés kazettával.
1996-tól, tehát 14 éve ajándékozzuk a Tavaszi Kirándulást az általános iskolai beiratkozások alkalmával. Eleinte csak Budapesten, később már az egész országban.

Számokban mérve, mennyi gyermekről van szó?

1995-től kezdve ajándékozzuk meg a gyermekeket a beiratkozás alkalmával. Akkor még évente 120.000-nél több kisgyermek került első osztályba. 2010-ben pedig nem érte el a 100.000-et a beiratkozó gyermekek száma. 1995-ben még csak 5.000 ajándék kazettát adtunk, míg 2010-ben 36.150 CD-t ajándékozhattunk. Ez több, mint a beiratkozó kisgyermekek egyharmada: kb. 36%-a! Minden harmadik beiratkozó kisgyermek megkapja a CD-t Magyarországon!

Összesen eddig kb. hány családba jutott el ilyen módon az Evangélium Magyarországon?

1995-től kezdve, a Tavaszi Kirándulás c. műsoros kazettát, majd kb. 2000-től kezdve igény szerint, s később szinte kizárólag műsoros CD-t, összesen eddig több, mint 300.000 családba juttattuk el, az általános iskolai beiratkozások kapcsán.

És, akinek testvére már kapott a korábbi években a kazettából / CD-ből?

A többgyermekes beiratkozókra is gondoltunk. Elsősorban a „Bátor kis hajósinas” c. CD-t adjuk alternatív ajándékként, azoknak, akiknek gyermeke már a korábbi évek valamelyikében megkaphatta a Tavaszi Kirándulás-t.

Van annak jelentősége, hogy minden évben ugyanazt a CD-t adjátok?

Minden évben ugyanazzal az ajándékkal keressük meg az elsős beiratkozókat, illetve az iskolákat, és a fogadókészség nem változik. A változatlanság bizalmat támaszt. Ismerik a műsoros anyagot, már eddig is adták, bátran adják a következő évben is. A megajándékozott családoknak azonban újat jelent, évről-évre, hiszen mindig új családok kerülnek az iskola közelébe. (Ugyanakkor, más programok – mint a bábozás – kapcsán, évről-évre tudatosan törekszünk arra, hogy új és új műsorral és CD ajándékkal lepjük meg a gyerekeket – hiszen itt minden évben ugyanazok a gyerekek kapnak előadást és műsoros CD-t.)

 

 

Hol történik ez az ajándékozás?

Minden olyan általános iskolában, ahol elfogadják tőlünk ezt az ajándékot, és ahol készek ezt odaadni a beiratkoztatást végző szülőknek, illetve a beiratkozó kicsi jövendő elsősnek. Az ország 3300 általános iskolájából kb. 1100 iskolában, szerte az országban. Ezek közül az iskolák közül 1000 tavaly is, és korábban is fogadta már ezt az ajándékot.

Nyújt-e lehetőséget ez a nyitottság az iskolák részéről arra, hogy ott a pedagógusok is részesüljenek valamiképpen az Evangéliumból?

Gondoltunk arra is, hogy ha már csomagot küldünk egy-egy iskolába (a postázást úgyis kifizetjük, úgyis csomagolunk), legalább kifejezzük szeretetünket és megbecsülésünket az ott dolgozó pedagógus kollégák felé. Amit tudunk, beteszünk még a csomagba. Legjobb lenne naptárakkal, tollakkal, hétköznapi munkájuk során használható értékekkel kedveskedni számukra, de erre – (forrás!) – ritkán nyílik módunk. Felajánlásból általában keresztény könyvekkel, illetve keresztény folyóiratok egy-egy számával szoktunk örömöt szerezni számukra. A válaszok nagy nyitottságot és kedves fogadtatást jeleznek. Amikor tehetjük, egy-egy csomag matricát is beteszünk a csomagba, illetve némi édességet is, a gyermekek ösztönzéséhez. A pedagógusok ezt különösen értékelik. Ha pedig Igével megnyomott tollakkal is kedveskedünk, akkor az Ige egész évben ott lesz kezükben, és bizonnyal olvassák is azt! Minden évben tapasztaljuk a megilletődöttséget, és a csodálkozást, hogy van ilyen szolgálat, ami teljesen ingyen ad, kedves szeretettel, ajándékot a „nemzet napszámosai” számára, ahogy régi írónk nevezte ezt az alulfizetett, és sokszor kihasznált réteget országunkban.

Vajon ez a nyitottság nem lehet felhívás arra, hogy más módon is eljuttassuk oda az Evangéliumot?

Ez a nyitottság, amit évek óta tapasztalunk, egy komoly kihívást intéz hozzánk. Az evangélium eljuttatása egy ilyen iskolába két módon történik ezt követően: bábelőadások által, illetve később, iskolai palánta bibliai csoportok szervezése által. A bábelőadások karácsony és húsvét, esetleg gyermeknap kapcsán érik el a gyerekeket, egy-egy órában, a tanítás ideje alatt, lehetőleg a délelőtti órákban. A bábelőadások az aktuális ünneppel kapcsolatban, egy-egy hétköznapi történet segítségével, a gyermekek számára érthetően és megragadhatóan hozzák közel a Biblia tényeit, és az evangélium üzenetét. A legtöbb kisgyermek, aki láthatja a bábelőadásokat, enélkül soha nem hallotta volna a tiszta evangéliumot. Ha találunk, vagy képzünk megfelelő munkatársat a környéken, az iskolában palántás bibliai csoportot is indíthatunk, heti rendszerességgel, az evangélium mélyebb, rendszeresebb továbbadására. Eddig kb. 600 iskolában tartunk rendszeresen bábelőadásokat, és kb. 130 iskolában indultak palántás biblia csoportok. A lehetőségeket csak a pénzbeli források korlátozzák. Még munkatársakat is találunk, illetve képzünk. Csak legyen forrás – a munka tovább szélesedik! (A bábozásról, a palántás bibliacsoportok szervezéséről külön anyagban szolgálunk további részletekkel.)

Ez már társadalmi méretű evangélium-hirdetési lehetőség, nem?

1100 iskolában beiratkozási ajándék, 600 iskolában bábelőadások, 130 iskolában bibliai csoportok – Magyarország evangélizálásának nagy lehetősége ez, ha felismerik a keresztények az országban. Koncentrikus körök, egy elért csoporton belül. Hiszen a működő 3300 iskola egyharmada fogadja a beiratkozási ajándékot. A bábelőadásokra is legalább ennyien lennének nyitottak. S valószínűleg a bibliai csoportokra is. Ha a kereszténység ma kész az országban, akkor ezen az úton a felnövekvő generáció legkevesebb egyharmada folyamatosan elérhető az Örömhírrel.

Mibe kerül ez a CD-ajándékozás évről-évre?

A CD-ket sokszorosítjuk, csomagoljuk (évről-évre egy-egy A/5-ös munkafüzettel, kicsik számára alkalmas színezővel, foglalkoztató és feldolgozó füzettel együtt adjuk), postázzuk. 1100 helyre. Minden csomagba beteszünk annyi evangéliumi könyvet az iskola – illetve a nyitottabb pedagógusok – számára, amennyit tudunk. (Erre felajánlásból van módunk.) További ajándékokkal is kifejezzük szeretetünket – tollakkal, a gyermekek ösztönzéséhez felhasználható édességgel, matricákkal, valamint keresztény folyóiratok egy-egy számával, ha felajánlásból hozzájutunk. A tollak, matricák, édességek pénzbe kerülnek. Így, ha mindent egybe számítunk, 36.000 ajándékkal számolva, kb. 9 millió forint szükséges! Ez kb. 30.000 Euró, illetve 45.000 USD. (Egy gyermek elérése ezen az úton tehát 250.- ft-tal megtörténik.)

Van-e valami újdonságunk erre az évre?

Igen. Ebben az évben a Tavaszi Kirándulás CD-ajándékozással összekapcsoljuk a ballagó nyolcadikosok megajándékozását! Ugyanabban a postacsomagban kiküldjük a fogadókész iskolák számára a ballagó nyolcadikosok ajándékait is.

A ballagó nyolcadikosok milyen ajándékban részesülnek?

Ők is műsoros CD-t kapnak ajándékba (Boldogságkeresők II., „Szeretet receptre” címmel), egy interaktív foglalkoztató füzettel, humoros, rajzos illusztrációkkal, a szerelemről, barátságról, helyes irányú szexuális kapcsolatról, a házasságról. Ez a munkafüzet sok iskola tetszését megnyerte már a korábbi években, amikor mintapéldányt juttattunk el az ország összes általános iskolájába az igazgatók számára. Telefonálás útján visszajelzést kértünk, és úgy láttuk a fogadókészségből, hogy kiajánlhatjuk a ballagó nyolcadikosok megajándékozására ilyen módon is az evangéliumot.

A ballagó nyolcadikosok közül hányan lesznek, akik megkapják előreláthatólag ezt az CD ajándékot?

Kb. 30.000-en kapják meg majd a Boldogságkeresők II., „Szeretet receptre” c. műsoros CD-t, és az interaktív munkafüzetet, amit tizenévesek számára dolgoztunk ki, s amit rendszeresen használunk is tizenéveseknek tartott foglalkozásokon. A műsor elgondolkoztatja őket, a zenék hozzájuk szólnak, s az információk döntés elé állítják őket. Mindenképpen megkapják ezen az úton a szükséges alternatívákat. Olyan bizonyságtételeket is hallhatnak a CD-n, amikben Jézus Krisztus életet átformáló hatalma kerülhet közel hozzájuk. Emellett egy, a saját hangvételükben készült hangjáték tart eléjük tükröt, és a CD befejező részében a szexuális úton terjedő betegségekről egy hívő nőgyógyász beszél elgondolkoztatóan hozzájuk. A legtöbb pedagógus számára is újdonságot jelentettek az információk. Hát még a gyerekek számára!

30.000 nyolcadikos, aki iskolájából elballag, megkapja ezt az ajándékot?

Az iskolák visszajeleztek, igénylik a CD-t és a munkafüzetet a ballagó nyolcadikosok számára. Nagy a nyitottság. (Emellett szegények az iskolák is, és örülnek minden értelmes és értékes ajándéknak.)

Lehetséges, hogy ezek között a megajándékozott nyolcadikosok között lesznek olyanok is, akik elsős beiratkozóként már megkapták ajándékba a Tavaszi Kirándulás c. műsoros kazettát/CD-t?

Igen, néhányan biztosan lesznek. De ha a további években is folytatni tudjuk ezt az ajándékozó akciót, akkor évről-évre egyre többen lesznek, és úgy 2012-13 táján már lehet, hogy a végzős nyolcadikosok negyedrésze, majd harmada olyan tanuló lesz, akik az evangéliummal elsősként is és nyolcadikosként is találkoztak.

S ha ehhez hozzávesszük az iskolában látott bábelőadásokat?

Ha az iskolai, karácsonyi illetve húsvéti bábelőadásokat is hozzászámítjuk, akkor lehet, hogy néhány év múlva, a végzős nyolcadikosok 15-20%-a (lehet, hogy minden ötödik nyolcadikos, vagy még többen is!) alsós korában látta már és hallotta már az evangéliumot, akár többször is, talán nyolcszor is. Elsős koruktól kezdve, ameddig negyedikesek nem lettek, évről-évre megkapták az Örömhírt bábelőadások útján is, sőt, évről-évre CD-ajándékban is részesültek, ahány előadás volt, annyi alkalommal. Egy olyan országban, ahol az élő, újjászületett, evangéliumi keresztények száma nem haladja meg a 2%-ot, a felnövekvő generáció 20%-a kicsi korában legalább 8-10 alkalommal világosan találkozik az evangéliummal, sőt, otthonában hallhatja az Örömhírt zenében és műsorok formájában – ez nagyszerű. Nem? És ez valóság lehet néhány év múlva, ha folytatjuk azt, amit elkezdtünk – és az Úr is megengedi.

Mi a folytatás feltétele?

Ha a lehetőség továbbra is fennmarad, csak pénzügyi korlátaink vannak. Ebben a tanévben nagymértékű szélesedéssel találkoztunk. Amint az ország helyzete anyagilag és erkölcsileg is fokozatosan nehéz helyzetbe került, az evangélium iránt egyre nagyobb nyitottság mutatkozik. A lehetőségek adottak. Az eszközök rendelkezésre állnak, a CD-k, munkafüzetek sokszorosításra várnak, a kapcsolatok bejáratottak. A kapuk nyitva állnak. Csak pénz kérdése az egész.

Mennyibe kerül minden együtt: a Boldogságkeresők 2 CD, és a hozzá tartozó interaktív, vidáman illusztrált munkafüzet eljuttatása a ballagó nyolcadikosok számára?

Ez a program további kb. 7,5 millió forintba kerül. A Tavaszi Kirándulás CD-akcióval együtt, tehát összesen kb. 16,5 millióra lesz szükség. (Euróban: 53.000.- és USD-ben számolva: 82.500.- Iskolánként: 500 Euró, ill. 750 USD. Egyszerűsítve ezt mondhatjuk: egy iskola – tizenötezer forint.)

Tehát, ha van 16,5 millió forint, akkor lehetséges, hogy elérjünk több, mint 60.000 fiatalt az evangéliummal, tavasszal?

Elő van készítve, minden csak erre vár – lehetséges, sőt, biztos, ha megvan ez a keret, akkor az evangélium eljut több, mint 60.000 fiatalhoz ezen a tavaszon műsoros CD útján.

Mit tehetek ennek érdekében?

Add tovább a hírt olyanoknak, akik megmozdulnak erre, és tedd meg, amit Te megtehetsz anyagi segítség terén!
Vannak, akik egymaguk felvehetnék ezt a missziót, mint anyagi terhet, nem jelentene nagy nehézséget számukra. Mégis, sokszor azok hordozzák az ilyen terheket, akik csak kicsi összegekkel tudnak hozzájárulni. Ezért sok időbe telik, ameddig a források felnyílnak, a pénz megérkezik. Ez sok időt és sok energiát vesz igénybe, és foglal le olyan területekről, amik ténylegesen az evangélium hirdetését vihetnék előre. Például: most éjjel fél kettő van. Nem lehetséges, hogy aludhatnék, erőt gyűjtve a holnapi munkatársi találkozóra, látásformáló imádságra, és harci kiküldésre, ha lennének néhányan olyanok, akik barátaikkal együtt azt mondják: adjuk össze, segítsük, hiszen jó helyre fektetünk be.
Attól, hogy több jön össze, mint ami kellene, nem kell tartanod – a többi programot (országjáró bábmisszió, palántás bibliai csoportok, százezer hangzó Újszövetség eljuttatása kisgyermekekhez, stb.) is elolvashatod, és láthatod, hogy a fenti összeg többszöröséért küzdünk most, ebben az időszakban. De mindegyik egy irányba fut: a felnövekvők elérésén dolgozik, hogy időben megkapják az evangéliumot, hogy időben találkozzanak az alternatívával, hogy időben meglássák, jó és rossz között a különbséget, és akarjanak a jó mellett dönteni. Egy társadalom megváltoztatása nem a „nagyokon” kezdődik. De természetesen a „nagyok” sem kerülhetők ki. A szülők és a pedagógusok. Őket is keressük. Ha segítesz.
Tervünk van. Eszközeink vannak. Munkatársaink is vannak (bár várjuk őket, legyenek többen). Amiben segítségre szorulunk, az az imaháttér és a pénzbeli források.

Nem feledhetjük a mottót:

Mottónk: „Száz év múlva nem számít majd, hogy milyen autóval jártunk, milyen házban laktunk, vagy, hogy mennyi pénz volt a bankszámlánkon. De a világ lehet, hogy más lesz, mert fontos voltam egy gyermek életében.” (Josh McDowell)

Várakozásunk: A Palánta Gyermekmisszió százezernél több kisgyermeket ér el évről-évre, az országban! Mi hisszük, hogy meg fogjuk látni, – amiről már oly sokan lemondtak –, egy társadalom megváltozását!

 Függelék:

1./ Tíz év elteltével nem lesz olyan a világunk, mint ma. Ebben nem csak a mai felnőttek játszanak szerepet, hanem azok a hat-tíz évesek is, akik tíz év múlva tizenhat-húsz évesek lesznek. Az, hogy milyen lesz a világ tíz év múlva, attól is függ, hogy ezek a gyermekek hogyan növekednek fel. Mit hallanak, mit látnak, min gondolkodnak, mi tölti be fantáziájukat… Tehát jövőnk azon is múlik, hogy ma mit teszünk a jövő örököseiért – gyermekeinkért.

2./ Egy korábbi tapasztalat egyik palántás munkatársunk tollából: „Májusban osztottam ki tanítványaimnak az egyszerű fordítású Újszövetséget. Nagy öröm volt számukra, amikor megkerestük az aranymondást, amit azon az órán tanultunk, a Bibliában. Ezen az órán történt az egyik VIII. kerületi iskolában, a negyedikes csoportomban: az egyébként nagyon beszédes, mozgékony kisfiú egész órán csendben, szótlanul ült. Óra végén, mikor kérdeztem, mi van vele, elmesélte, hogy amikor jött a bibliaórára a folyosón, az egyik nyolcadikos fiú pengét tartott a nyakához és megfenyegette. Ezen a bibliaórán az elveszett bárány történetét tanultuk, és egész órán arról beszéltem, hogy Jézus meg tud védeni a veszélytől, a nehéz helyzetben sem hagy magadra, hanem megkeres és megment.
Akkor még nem tudtam, (de Isten nagyon jól tudta), hogy ennek a fiúnak mennyire szüksége van erre az üzenetre.”

3./ Egy kedves barátunk hívott fel nemrégiben, és mondta el az alábbi történetet: „Az utóbbi időben kezdett el járni egy házaspár arra az alkalomra, melyet a keresztény hit iránt érdeklődőknek tartunk. Mivel ez idő alatt a gyerekekkel is foglalkozunk, kicsinyeiket is magukkal hozták, akik 4 és 6 évesek. Ezen a foglalkozáson feltűnt, hogy a gyerekek hisznek az ÚR Jézusban. Mikor az anyukával erről beszélgettünk, elmondta, hogy ez valóban így van, sőt abban, hogy most ők ezekre az alkalmakra járnak, és Istent keresik, nagy szerepük van a gyerekeiknek, akik karácsonykor eléjük álltak, és megkérdezték tőlük: ’Ti már befogadtátok a szívetekbe az Úr Jézust?’ Ez a kérdés mélyen érintette és arra ösztönözte őket, hogy keressék az igazságot. Az is segítséget jelentett számukra ebben, hogy gyermekeik azt igényelték, hogy esténként ne mesét, hanem bibliai történeteket olvassanak. Amikor megkérdeztem, hogyan kezdődtek a változások, elmondta, hogy az oviban volt egy karácsonyi bábelőadás, ami nagy élményt jelentett a gyerekek számára, és ott hallották az evangéliumot. Az előadás végén pedig kaptak ajándékba újságot, amit otthon alaposabban megnézhettek, és CD-t, amit hallgathattak, és ezek révén hitre jutottak… Tudom, hogy minden ilyen visszajelzés bátorít benneteket, azért hívtalak fel, hogy megerősödjetek abban, hogy ’a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban’. (1Kor 15,58.)”

4./ Egyik gyermektanítónk írja: „Egy budapesti iskola 4. osztályos tanulója mesélte el nekem, hogy 15, 16 éves barátnői, akik időnként elmennek hozzá, egy sátánimádó csoport tagjai, félelmetes dolgokat művelnek, amikor a szülők nincsenek otthon. Csavarok tekerednek ki maguktól tárgyakból. Késsel megvágják az ujjukat, végighúzzák az asztalon, és a vércsíkok egyszerűen eltűnnek. A nagylányok a sátánista szeánszokon állatokat áldoznak a Sátánnak, és különféle boszorkányságot művelnek. Alapjában jó barátnők, de amikor a Sátánnal kapcsolatba kerülnek, félelmetessé válnak, és retteg tőlük a 4. osztályos lány. Úgy érzi, nem tud ellenük harcolni. Amikor a Palántás Bibliaórán ezeket elmondta, próbáltam tanácsolni, és természetesen azonnal imádkoztam érte. Békesség áradt ki benne, és boldogan ölelt át. Tudom, a harc még csak most kezdődött! De tudom, hogy a mi Istenünk a leghatalmasabb Úr! Azzal is tisztában vagyok, hogy ez csak egy eset a sok száz közül. Engem ez arra serkent, hogy menjek, és hirdessem az Evangéliumot! De mi lesz azokkal a gyerekekkel, akikhez nem jut el megmentő üzenet?”

5./ Hétfő reggel, a húsvéti bábdarab DVD-felvételének reggelén, kaptam egy sms-t egyik gyermektanítónktól. Imádságot kér Kiráért, a harmadikos kislányért, aki néhány hét óta teljesen megváltozott. Kiborult, kétségbeesett, azt mondja, őt Isten nem szereti, nem hallgatja meg imádságait. Miért? Mert szülei veszekszenek otthon, verekszenek, és arról beszélnek, hogy el fognak válni. A gyerekek ilyenkor elvesztik biztos pontjaikat, keresik, miben tudnának megkapaszkodni, szorongás, depresszió támadja meg őket. Gyermektanítónk, amikor meghallotta a problémát, a Szabadító Istenről beszélgetett Kirával, elmondta saját élete tapasztalatait is, és imádkoztak. A mi Istenünk hatalma beleszól abba az egyre gonoszabb világba, amely körülvesz bennünket, körülveszi gyermekeinket, a felnövekvő generációt.

Néhány nappal korábban beszélgettem egy keresztény gyermekorvossal. Így fogalmazott: „mostanában egyre több démoni kötelékkel megkötözött gyermekkel találkozom”. Elmesélte, többek között, annak a kislánynak az esetét, aki bejött hozzá, hogy „úgy érzem, majdnem kiugrik a szívem”, és valóban a vérnyomása az egekben, szívverése kiugró, de semmi fizikai okra nem lehetett visszavezetni e tüneteket. „Mit csináltál ma? Mondjuk az elmúlt órában?” – kérdezte a lánytól. „Klippeket néztem.” Kiderült, hogy az elmúlt óra végig klippekkel telt. A doktornő hazaküldte: „Zuhanyozz le, egyél valamit, és dőlj le, pihenj egy kicsit. Utána gyere vissza.” A kislány megtette. Egy óra múlva ismét ott volt az orvosiban, normális szívveréssel, normális vérnyomással. A klippekből áradó hatások, a számítógépes játékok befolyása, a filmek, videók, árasztják a démoni erőket gyermekeinkre. A töredezett családok, hiányzó szeretetkapcsolat, az elismerés és bíztatás hiánya olyan szorongást okoz a gyerekeknél, amire gyorsan ható és biztos orvosságnak tűnik a képzelet világát erősen megmozgató, érzelmeket és vágyakat felkorbácsoló klipp, vagy gépezés. De a védtelen gyermeki elme és érzelemvilág képtelen kizárni a gonosz hatalmának behatolását. A felnövekvő generáció egyre inkább démonizálódik.

Ki harcol a gonoszság ereje ellen? Ki veszi fel a küzdelmet Isten Igéjének meghirdetésével, a Szabadító Jézus Krisztus bemutatásával, és az imádság hatalmának igénybevételével? Ki viszi el a megmentés üzenetét ehhez a mostani felnövekvő generációhoz.

6./ Egy régi, de valóságos történet, Isten Igéjének megváltoztató hatalmáról:
1887-ben egy hajó Tahiti felé indult a déli tengereken. Tizenhat hónap elteltével a hajósok befejezték küldetésüket, a pálmafa csemetéket összegyűjtötték. Amikor minden kész volt a behajózáshoz, a tengerészek fellázadtak. A szigeten való tartózkodás alatt kapcsolatot létesítettek a helybeli nőkkel, és nem akarták elhagyni őket. A kapitány – a kényszer hatása alatt – néhány emberrel együtt, egy kis csónakban, nekivágott a tengernek. Végül, sok viszontagság után, eljutottak Angliába, és elmondták a történteket. Egy büntető expedíció során később néhány lázadót sikerült letartóztatni. Kilencen a lázadók közül azonban átkeltek egy másik szigetre, hogy saját települést alapítsanak. Itt az erkölcsi lealacsonyodás hihetetlen mélységeibe süllyedtek. Életükben mindennapivá váltak a részeg orgiák, az ellenségeskedések, a verekedések, és gyilkosságok. Ennek köszönhetően a népesség gyorsan csökkent. Végül az eredeti alapítók közül már csak egyetlen ember, Alexander Smith maradt meg, tahiti asszonyokkal és félvér gyerekekkel körülvéve.

Egy napon Smith egy ütött-kopott öreg hajós ládában felfedezett egy Bibliát. Ahogy olvasni kezdte a könyvet, megismerte a Teremtő Isten akaratát és szeretetét. Amit olvasott, megváltoztatta. Az Isten Beszéde elérte, hogy nemcsak gondolkodása, de egész életvitele is gyökeresen átalakult. Maga köré gyűjtötte az asszonyokat és a gyermekeket, s elmondta nekik felismerését és a teljes megváltozás új tapasztalatait. Egyre többen fogadták ezt el tőle, s végül a közösség a szó (eredeti), bibliai értelmében, kereszténnyé lett. A betegség, a bűn, az analfabétizmus és a részegeskedés gyorsan csökkenni kezdett, s a kis település élete fellendült.
Csaknem 20 évvel később egy amerikai hajó kötött ki a sziget partjainál. A tengerészek nagy meglepetéssel hallották az angol beszédet. A hajó egy megvalósult utópia hírével tért vissza – egy szigetével, ahol az erkölcsi normák olyan magasak voltak, mint sehol máshol a világon, s az élet tiszta és boldog, olyan, amilyet csak kívánhatna magának az ember.

Ez a hiteles beszámoló arról a történetről, amely a „Lázadás a Bountyn” címmel vált híressé. (Forrás: Dale & Elaine Rhoton: A hit logikája című könyve – Evangéliumi Kiadó)

7./ Mi hiszünk Isten Igéjének megváltoztató hatalmában. És megtesszük, amit mi megtehetünk. Te is tedd meg, amit Te megtehetsz. Ezért imádkozunk, és erre számítunk.


 oldal | by Dr. Radut