Skip to Content

Karácsony

Kedveseim! Én is szeretnék visszajelzést adni, mivel ovinkban már évek óta állandó vendég a Palánta bábcsoport, és az ő CD-ik adják az alapdalokat hagyományos óvodai rendezvényeinknek (avató ünnepség, advent, évzáró ünnepségek). Mivel keresztyén óvoda vagyunk, nagy „dalfogyasztók” lettünk!

Csodálatos, amilyen gyorsan megtanulják gyermekeink ezeket a dalokat, hát még ha látják a mi (óvónők) lelkesedésünket is!

Köszönjük Istennek és Nektek ezt a sok szép élményt! Békés ádventet kívánok: K-né Ági és a TEAM, S-ről.

Kémikus - csoda

 A kislány negyedikes. Óvodás kora óta jár palánta biblia csoportba. Ő akarta, szülei csak „engedik”. Idén a Palánta gyermektáborba is eljött. Az édesapa kémikusként dolgozik. Nem hisz egy személyes Istenben – de gondolkodó. Kutatásai, következtetései és a tények alapján eljutott oda, hogy az evolúció nem tartható elmélet. Könyvet is írt erről.

Rejtett munka 2

Egy másik visszajelzést is kaptam, egy egészen más vidékről, de ugyanarról a csodáról: Isten Igéje és szeretete dolgozik! Az „elvetett mag kikel” – akár bábelőadások útján, akár ajándékba kapott Hangos-könyvek (Palánta Posta és CD-k) által: a gyerekek szíve fogékony talajként fogadja azt, ami átformálja őket: a menny szeretetét és szavát.

Rejtett munka

Olyan öröm, amikor hallom, hogy az ajándékba odaadott CD-k (s általuk a történetek, dalok, Isten Igéje és szeretete) dolgoznak! Erről mesélt munkatársam – továbbadom (a hírt és az örömöt is):

„Új gyerek érkezett palántás gyermekcsoportomba, Bp. x. kerület y. iskolájában. Ebben az iskolában nemcsak palánta-csoport működik, de rendszeresen járhatunk bábozni is. Mivel tapasztalatból tudom, hogy a bábozás alkalmával nagyon sok gyermek megkívánja, hogy bekapcsolódhasson az évközi bibliacsoportos találkozásokba is, ezért a bábozást itt úgy szervezzük, hogy „bibliás” gyerekeimmel megtanulunk olyan karácsonyi énekeket, amiket a bábdarab előtt eléneklünk a többiek számára. Három ilyen éneket kezdtem tanítani gyermekeimnek, amikor felfigyeltem arra, hogy az új kislány mindegyiket ismeri. (De hogyan? Hiszen ezek a dalok csak Palántás Cd-n jelentek meg eddig, más körben egyáltalán nem ismertek, az összes dal nálunk született, hogy lehet, hogy tudja őket?)

Várnak minket

Munkatársunk sok iskolát végigtelefonált, sok időpontot leegyeztetett – s úgy gondolta, leír néhány mondatot, amit iskolaigazgatók mondtak:

Soha nem fog elhagyni

Ézs 40:27-31. Miért mondod Jákób és szólsz ekként Izrael: Elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem?! Hát nem tudod-e és nem hallottad-e, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremtette a föld határait? nem fárad és nem lankad el; végére mehetetlen bölcsessége! Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is; De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!

Amit vet az ember, azt fogja aratni is

Megmarad a gyermekekben az, amit látnak és hallanak? Nincs mélyebbre véshető üzenet, mint amit gyermekszívekbe ültetünk. Amit látnak és amit hallanak, elviszik magukkal.

Ezzel kapcsolatos, amit munkatársunk írt egy korábbi bábelőadásunk tapasztalatai alapján:

Szükség van a bábdarabra

Kedves Palántások!

Olvasom leveleiteket, amiket küldtök. Sokat gondolkodtam rajta, hogy szükségünk lenne-e arra, a mi iskolánkba is eljöjjön a bábdarab. A bizonyságok arról győztek meg, hogy igen. Szívesen látnánk mi is a bábdarabot. A mi gyerekeink sem mások, mint a többi iskolában az országban.

Munkátok nem hiábavaló az Úrban.

Egy kedves barátunk hívott fel nemrégiben, és mondta el az alábbi történetet: „Az utóbbi időben kezdett el járni egy házaspár arra az alkalomra, melyet a keresztény hit iránt érdeklődőknek tartunk. Mivel ez idő alatt a gyerekekkel is foglalkozunk, kicsinyeiket is magukkal hozták, akik 4 és 6 évesek. Ezen a foglalkozáson feltűnt, hogy a gyerekek hisznek az ÚR Jézusban. Mikor az anyukával erről beszélgettünk, elmondta, hogy ez valóban így van, sőt abban, hogy most ők ezekre az alkalmakra járnak, és Istent keresik, nagy szerepük van a gyerekeiknek, akik karácsonykor eléjük álltak, és megkérdezték tőlük: ’Ti már befogadtátok a szívetekbe az Úr Jézust?’

Mi történik ma az óvodákban?

Sajnos egyre gyakrabban fordul elő velünk, hogy gyermekeink különböző szörnyképeket ( kártyákat) hoznak be az oviba egymásnak mutogatják, " játszanak" velük, miközben egyre több a magatartászavaros gyermek, akikről jellemzést kell írnunk a Nevelési Tanácsadóba, ez alapján pszichológushoz irányítják őket, rosszabb estben kineziológushoz hordják őket, aki személyenként 10.000 Ft- kér tőlük, és a várt eredmény elmarad.by Dr. Radut