Bábmisszió

Miért bábozunk a gyerekeknek?

A bábelőadás nagyon mélyen érinti meg a kicsiny nézőket. A bábok élő személyek a számukra, a történetek teljesen bevonják őket. Erkölcsi ítélőkészségüket, értékrendjüket mélységesen megmozdítja minden, amit látnak, hallanak. Évekig, sőt, egész életükön át megmarad, amit így átéltek. Ezért született meg az első Palánta bábelőadás 1994-ben. Célunk az volt, hogy a Biblia iránymutató értékei, a vizuális eszközök bevonásával, a gyermekeket még mélyebben hassák át, hétköznapjaikra még teljesebben hassanak ki.

Bábdarabjaink a családok, iskolák és gyermekek hétköznapjait jelenítik meg. A konfliktusok is olyanok, amiket a gyermekek nap, mint nap átélnek. A megoldások azonban a Bibliai értékeket tárják eléjük. Minden bábelőadásunkkal olyan életfelfogást és értékrendet állítunk szemük elé, amely a tisztességes, jóságos és becsületes emberképet teszi kívánatossá a felnövekvő generáció előtt.

A bábmisszióval célunk, hogy Magyarországon - és határainkon túl - minél több iskolás és óvodás gyermek helyes értékrenddel és erkölcsi alappal nőjön fel.

bábmisszió-7-paravánmögül.jpg  bábmisszió-9-gyerekek-figyelem2.jpg

Mikor és hol bábozunk?

Oktatási intézményekben a legtöbb előadásunkat Karácsony és Húsvét előtt tartjuk. De az ünnepi bábdarabokon kívül ünneptől függetlenül előadható bábdarabokkal is rendelkezésre állunk. Gyermektáborokban, falu- vagy városi napokon, gyermeknapi rendezvényeken, sőt játszótereken is bemutatásra kerülnek bábelőadásaink.

bábmisszió-10-gyerekek-figyelem1.jpg  bábmisszió-3-állatobábok1.jpg

Bábmisszió-4b-figyelem.jpg  bábmisszió-5-karácsonyi-báb.JPG  bábmisszió-6.JPG
 

Önkéntes bábcsoportok

bábcsoportokat általában olyan elkötelezett önkéntesek alkotják, akik Magyarország valamely keresztény alapokon nyugvó egyházának/felekezetének tagjai. A színvonalas műsorokkal és hiteles életükkel egyaránt képviselik a gyerekek előtt a Biblia maradandó, valódi értékeket nyújtó igazságait. 
A csoportok önkéntes alapon, saját költségvetéssel működnek. 

Az előadásokhoz kapcsolódó ajándékozás

A bábcsoportok az előadásokat követően a látott bábdarabhoz kapcsolódó zenés mese CD-t és Palánta Posta újságot ajándékoznak a gyerekeknek és a nevelőknek.

Egy-egy bábidőszakban 60-80 ezer gyermeket (ez ennyi családot is jelent) érünk el országosan a bábdarab aktuális üzenetével.

bábmisszió-8-ajándékosztás2.JPG  bábmisszió-2-ajándékosztás1.jpg