Balsaráti Vitus János Általános Iskola

Referencia

A Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió által tartott előadás a tanulók lelki egészségfejlesztését pozitív irányba befolyásolta. Az előadás stílusa a gyerekek életkorának megfelelő volt, játékos formája magával ragadta őket, érdeklődve kapcsolódtak a feladatok megoldásába, és elgondolkodtak a hallottakon. Az önismereti feladatok segítették a pozitív önértékelést, az iskolában tanuló halmozottan hátrányos helyzetű diákok megerősítést kaptak önmaguk értékelésében és mások megítélésében. A gyerekek a kapott segédanyagokat (CD, újság) örömmel fogadták. Az előadók által használt módszereket adaptálni lehet a helyi viszonyokra. Önkéntes munkájuk lehetőséget biztosított a gyerekek szemléletmód váltásához. Az előadók felkészülten vezették a foglalkozásokat. Köszönjük munkájukat!