Batthyány Ilona Általános Iskola vezetősége

Batthyány Ilona Általános Iskola vezetősége

Vélemény a Palánta Gyermekmisszió működéséről, tevékenységéről iskolánkban.

A Batthyány Ilona Általános Iskola már több éve rendszeres kapcsolatban van a missziós szolgálattal.

Minden tanévben, decemberben, Karácsony előtt, tavasszal, Húsvét előtt ingyenes zenés-bábelőadást rendezünk az iskola érdeklődő tanulóinak a misszió szervezésével és lebonyolításával. Ezeknek a rendezvényeknek mindig sikerük és pozitív visszhangjuk van. A gyerekek érdeklődéssel és szívesen vesznek részt az előadásokon, melyekben közreműködő felekként élvezhetik az előadásokat.

Iskolánkban az egész tanév folyamán bibliaoktatás is folyik, melyre szülői beleegyezéssel járnak a gyerekeink több évfolyamról. A missziós szolgálatot teljesítő munkatárs lelkiismeretes, odafigyelő munkája nyomán sikeres ez a program is.

Hagyománnyá vált, hogy a mindenkori első osztályosok beiratkozásán ajándék kifestőkkel, meselemezekkel, kedveskedünk az ovisoknak. Ezeket az ajándékokat a Palánta Gyermekmissziótól kapjuk igényeink szerint.

Együttműködésünk több éves hagyománya teszi lehetővé, hogy kölcsönös segítséget tudunk nyújtani egymásnak. Reméljük, hogy a kialakult jó kapcsolatunk a jövőben is megmarad.