Mi az a Palánta Partner Klub?

Mi az a Palánta Partner Klub?

Olyan emberek közössége, akik fontosnak tartják a Palánta Gyermek- és Ifjúsági
Misszió célkitűzéseit, és rendszeres anyagi támogatásukkal is elő akarják mozdítani
azt a munkát, amit a felnövekvő magyar gyermekek lelki, érzelmi, és erkölcsi
megalapozása érdekében végzünk, a szülőkkel, pedagógusokkal együttműködve, a
Biblia értékeire támaszkodva.