Levél a pedagógusoknak - 2010 Karácsony

Kedves Pedagógus Kollégánk!

Itt a Karácsony... Épphogy elmúlt a nyári szünet, most helyezkedtek el a kis elsősök padjaikban, épphogy meg- ismerkedett az osztályfőnök az osztályával, máris itt a téli szünet. Évről évre újra rádöbbenünk a napok múlására, az idő rohanó tempójára.
Ebben a rohanó időben, az ünnep közeledtével úgy köszöntjük most Önt, mint a jövő nemzedékének formálóját.
Hatalmas felelősség – gyakran el nem ismert, néha igazságtalanul támadott küzdelem – az a helytállás, amivel napról napra ott áll, mosollyal, biztatással, tanáccsal a gyermekek mellett.

Az ország egyik legnehezebb feladatát látja el. Minél több az összetört család, annál fonto- sabb az elrejtettség, legalább az iskolában, egy-egy odaadott szívű pedagógus közelében. Az Ön élete: küldetés – nehéz munkája közben, egyéni gondjai, küzdelmei mellett is.
Átérezzük, mindez nagyon nehéz: növekvő elvárás, esetenként igazságtalan szülők, médiától, virtuális játékoktól megzavart, sokszor félrenevelt gyerekek – lehet itt még többet adni? Jót és csak jót adni? Szeretni, elfogadást tanúsítani… Csak úgy lehet, ha van Kitől kapni: elfogadást, megbocsátást, békességet és szeretetet.

Azt kívánjuk Önnek, kedves Pedagógus Kollégánk, ezen az ünnepen, hogy a menny szeretete és ereje legyen életének, hétköznapjainak kísérője, töltse be Önt és kedves családját a feltámadt Megváltó mennyei békessége!

Szeretettel és tisztelettel:
                                                a Palánta Gyermek-Lélek-Mentő munkatársai
                                                                      www.palantamisszio.hu
                                                                   palanta@palantamisszio.hu

Ui.: ha bábelőadásunkkal elégedett volt, tisztelettel megköszönjük, ha egy e-mailben bíztat bennünket, ill. honlapunkon visszajelzést küld a Palánta munkatársainak!

 
1Jézus Krisztus pontosan ezt mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.” Ha így, teljességében olvassuk, lehetséges, hogy ez a meghívó igevers, amit a Megváltó mondott, sok kérdést is felvet – honlapunkon bőveb- ben írok róla, és szívesen beszélgetek erről bárkivel, levélben. Cím: palanta@palantamisszio.hu. Tisztelettel: dr. Kováts György (a  „Palánta” vezetője).