Levél a pedagógusoknak - 2011 Húsvét

Tisztelt Igazgató Úr/Hölgy! Kedves pedagógus Kollégánk!

Áldott húsvéti ünnepeket kíván a Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió az alábbi történettel.

A madárkalitka
 
George Thomas lelkipásztor húsvét reggelén, mikor a zsúfolt templomban felment a szószékre, egy régi, rozsdás, rozoga madárkalitkát vitt magával, és letette a szószék párkányára. Persze mindenki meglepődve nézte és kíváncsian várta, mi fog itt történni. A prédikáció így kezdődött:

„Amikor tegnap végigmentem az utcán, szembe jött velem egy gyermek, és a kezében lóbálta ezt a madárkalitkát. A kalitka alján három kis veréb lapult, reszketve a hidegtől és a félelemtől. Megállítottam a fiút és megkérdeztem:
–    Na, mit viszel magaddal?
Csak ezt a három szerencsétlen madarat – felelte.
–    Aztán mit kezdesz velük? – kérdezősködtem.
–    Hazaviszem őket, és szórakozom velük – felelte. – Kihúzom a tollaikat, hadd verdessenek kétségbeesetten, vagyis halálra rémítem őket. Élvezni fogom.
–    De előbb-utóbb beleunsz majd. Utána mit csinálsz velük?
–    Ó, van otthon két macskánk – mondta a fiú –, azok szeretik a madárhúst. Megetetem őket velük.
Hallgattam egy kicsit, aztán ismét megszólaltam:
–    Fiam, mennyit kérsz a madarakért?
–    Nem kellenek magának ezek a vacak, szürke, mezei ma-darak. Még énekelni sem tudnak. Még csak nem is szépek.
–    Mennyit akarsz értük? – kérdeztem ismét.
A fiú végignézett rajtam, mintha megbolondultam volna, aztán megmondta az árat: tíz dollár. Kivettem a zsebemből a tíz dollárt, és odaadtam a gyereknek. A fiú letette a kalitkát a földre, és egy pillanat alatt eltűnt. Én aztán felemeltem a madárkalitkát, elvittem a közeli parkba, ott letettem, kinyitottam az ajtaját, és szabadon engedtem a madarakat.”
 
Miután Thomas prédikátor elmondta a kalitka történetét, mindjárt egy másik történetbe kezdett:

„Egy nap Jézus és a Sátán között párbeszéd folyt. A Sátán büszkén dicsekedett:
–   Az egész emberiséget a kezem közé kaparintottam. Csapdát állítottam nekik olyan csalétekkel, amelynek nem tudnak ellenállni. Mind az enyémek!
–    Mi a terved velük? – kérdezte Jézus.
–    Szórakozni fogok velük. Megtanítom őket arra, hogy gyűlöljék és kínozzák egymást, hogy részegeskedjenek és kábítózzanak, hogy fegyvereket és bombákat találjanak fel, és öljék meg egymást. Nagyon fogom élvezni – mondta a Sátán.
–    Mit csinálsz majd velük akkor, ha eleged lesz a játékból?
– Megölöm őket! – felelte a Sátán.
– Mennyit kérsz ezekért a tönkretett emberekért? – érdeklődött tovább Jézus.
–    Nem kellenek neked ezek az emberek! Nem jók semmire! Megveszed őket, ők pedig csak gyűlölni fognak. Leköpnek, megkínoznak és megölnek. Nem kellenek ők neked!
–    Mennyit kérsz értük? – kérdezte újból Jézus.
A Sátán végignézett Jézuson, és megvető gúnnyal mondta:
–    A véredet, az összes könnyedet és az egész életedet kérem értük!
Jézus így szólt:
–    Megegyeztünk!
Azután kifizette az árat...”

Ezzel George Thomas fogta a madárkalitkát, és a döbbent csendben lement a szószékről.
 

A Palánta az Ön felelősségteljes munkájában együttműködő társ.
Amit Ön a gyermekek oktatásában és nevelésében nap mint nap végez, a Palánta a mellékelt füzettel és hangzó történetekkel ugyanúgy segíti. A Palánta a gyermekek szívébe ülteti be a remény- ség és szeretet magvait műsorai és ajándékai segítségével.
Kiváltságnak tekintjük, hogy Magyarország felnövekvőiért Önnel együtt végezhetjük ezt a sok odaszánást, türelmet és megértést kívánó munkát.
Ugye tetszett a kis bébi sünről szóló bábdarab? Ha szeretné megnézni bábfilmen, látogasson el honlapunkra!

Tisztelettel és szeretettel:

dr. Kováts György
és a Palánta Gyermek-Lélek-Mentő