Levél a pedagógusoknak - 2011 Karácsony

Kedves Pedagógus-társunk!

Kiváltságnak tekintjük a lehetőséget, hogy Önnel együtt munkálkodhatunk azon, hogy a karácsonyi forgatagban az újságok, az internet és a reklámok özöne között a való- di értékek megőrzésére taníthatjuk – és nyerhetjük meg – a ránk bízott gyermekeket. Ezek között az értékek között a legnagyobb mégis Isten szeretete, amelyre minden ember- nek szüksége van ebben a szétesett világban. Hadd bátorítsuk Önt egy olyan történettel, amelyből lát-
szik, hogy a gyerekek a szívük mélyén vágynak a tisztaságra, biztonságra és Isten szeretetére.

„Nemrég tanítani mentem az egyik iskolába – palántás csoportokat vezetek ötödik éve Budapest általános iskoláiban. Miközben hoztam ki a csoportot, és mentünk át a bib- liaórára, az egyik kisfiú ezzel fogadott:
–    Anna néni, érzem, hogy elkezdtem megváltozni, innen belülről – mutatott a szíve felé.
Tudtam, hogy ez a kisfiú már korábban is kérte Istent, hogy változtassa meg, de még ennyire határozottan sosem mondta, hogy ez megtörtént, ezért újra rákérdeztem:
–    Hogy érted? Megváltozott a viselkedésed?
–    Igen, de nem úgy, mint régen, hanem most érzem, hogy valami BELÜLRŐL változott meg – válaszolta.
Miután megtartottam az órát, felajánlottam a gyerekeknek, hogy aki szeretné, az szólítsa meg az Úr Jézust imádságban. Nem volt kötelező, hanem kézfeltartással jelez- hették, ha imádkozni szeretnének. Ez a kisfiú elsőként jelentkezett, és
hálát adott azért, hogy Jézus meghalt érte, és elkezdte belülről meg- változtatni. Ezt követően a többi gyerek is egymás után emelte föl a kezét, és sorra lehetett hallani a következő imádságokat:
–    „Köszönöm Úr Jézus, hogy meghaltál értem, kérlek, hogy engem is változtass meg.”
És volt olyan, aki annyira őszintén kérte Jézust, hogy segítsen neki a tanulásban, hogy közben elsírta magát. S amennyire tiszta szívből imád- koztak ezek a gyerekek, tudom, hogy Isten meghallgatta őket, és hogy most már nem csak karácsonykor, hanem a mindennapjaikban is
meg fogják tapasztalni az Úr Jézus szeretetét.”
(Sz. L. Annamária – Palánta tanító)

Azt kívánjuk Önnek, kedves Pedagógus-társunk, hogy a sok rossz hír és reménytelennek látszó élethelyzet, esetek közepette Ön is tapasztalja meg Isten szeretetét, gondviselés- ét és az imameghallgatás erejét. A következő évre is sok erőt, kitartást és reménységet kívánunk munkájára, személyes életére, családjára az élő Isten áldásával:

dr. Kováts György lelkipásztor
a Palánta Misszió munkatársai nevében
(www.palantamisszio.hu)

Ui.: Ha bármiben segíthetünk – megtiszteltetés, ha ír nekünk, kedves Pedagógus-társunk! (palanta@palantamisszio.hu)