Tiszazugi Bábfesztivál

Tiszazugi Bábfesztivál

2007-ben rendeztük meg az első Tiszazugi Bábfesztivált.
Ekkor kerültünk kapcsolatba a Palánta Bábmisszió csoportjaival. Nagyon színvonalas, érdekes és tanulságos mesedarabokat ismerhettünk meg általuk. A programon résztvevő gyermekeknek átadott ajándékok /cd-k, egyéb kiadványok/ nagyon tetszenek a gyerekeknek.
Az idei évben már 5. alkalommal sikerült megrendezni a Báb és színjátszófesztivált, melyre új és régi csoportok és érdeklődők jelentkeztek. A Palánta Bábmisszió minden évben elfogadta meghívásunkat. Előadásaikkal szeretettel és nem tolakodóan hirdetik a keresztény értékeket. Tapasztalatom az /és a résztvevők visszajelzése is/, hogy sok gyermek ezen az úton kerül első alkalommal kapcsolatba a keresztény szemlélettel és annak tanításaival.Őszintén örülünk annak, hogy ilyen bábcsoportok is működhetnek Isten áldásával és kegyelméből. Játékos formában a gyermekek és a családok maradandó emlékeket /és remélhetőleg tudást is/ szereznek arról, hogy élethelyzeteinket, konfliktusainkat nem csak erőszakkal, küzdéssel, hanem szeretettel és Isten felé fordulva is megoldhatjuk. Ez a mi szabad akarati választásunk. Mert van választásunk, mert lehet másként is. Tapasztalatunk az, hogy sok ember nem azért cselekszik úgy, ahogyan, mert neki és a környezetének az a legjobb, hanem azért, mert nem ismer más utat, más lehetőséget.
A Palántások segítenek megismerni ezt a más utat, ezt a más lehetőséget. Munkájuk mindenképpen olyan értéket képvisel, mely maradandó élményt nyújt azoknak, akik részt vesznek előadásaikon.A Bábfesztivált 10-12 civil szervezet szervezi. A lebonyolításhoz szükséges forrást adományokból, felajánlásokból, önkéntes munkával fedezzük, ezért elmondhatatlan nagy segítség az is, hogy a Palántások munkájukat önkéntes jelleggel, térítésmentesen végzik.Mint a szervezőcsapat egyik tagja, őszintén remélem, hogy a későbbiekben is el tudnak jönni a Palántások rendezvényeinkre és kívánom nekik, hogy segítse őket a jó Isten munkájukban és magánéletükben, hogy minél több családhoz, gyermekhez eljuthassanak még, hogy hirdethessék a szeretet, az őszinte, tiszta, önzetlen szeretet tanításait.
Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam elküldött referenciát felhasználják honlapjukon, illetve más bemutató anyagaikon.Isten áldását és segítségét kérem életükre és munkájukra!Hálás köszönettel:Kovács Istvánné /TISZONE elnöke/